header Gjallar, Noormannen in de Lage Landen

   SCHRIFTELIJKE BRONNEN

WERDENER URBARE

Beslaat: c.850 - 917
Geschreven: 962-975
Inhoud: goederenlijst van de Abdij van Werden
Gedrukte uitgave: Kötzschke, R., Rheinische Urbare, Zweiter band: Die Urbare der Abtei Werden a.d. Ruhr (Bonn 1906).

Kötzschke, 49-51.
Reginhard tradidit pro ingressu suo in monasterium quicquid habuit in Uuianheri. Ceterum octo unciarum censum in Marc et in Badunathashem tradidit socero suo uide qui cum redemit xiii solidis de manu Nortmannorum. Soror quoque eius Eua nomine dedit in eius precium aliquantum argenti.
Reginhard draagt al zijn bezittingen in Weener (*) over voordat hij in het klooster treedt. Bovendien draagt hij de pacht van acht ons in Mark en Bedum aan zijn schoonvader die hem voor dertien solidi van een bende Noormannen schijnt te hebben vrijgekocht. Zijn zuster Eva genaamd gaf op zijn verzoek een aardige hoeveelheid zilver.

(*) bij Emden, Nedersaksen

terug naar het overzicht bronnen
startpagina