header Gjallar, Noormannen in de Lage Landen

   SCHRIFTELIJKE BRONNEN

MIRACULA S. GLODESINDIS (DE WONDEREN VAN DE HEILIGE GLODESINDE)

Beslaat: 882
Geschreven: derde kwart van de 10de eeuw
Auteur: Iohannes, abt van Gorze (Metz)
Gedrukte uitgave: Pertz, G.H., Ex miraculis s. Glodesindis, Monumenta Germaniae historica, Scriptores IV (Hannover 1841), 236-238.

Pertz MGH (882) 237
Qui Walo, dum vix septem annis aecclesiam rexisset, excursione Nortmannorum, postquam plures Galliarum partes pervagata fuerat, usque Treviros accedente, dum eis incaute manuque impari congredi parat, usque ad locum qui dicitur Remicha in littore Moselle obviam venit. Nortmannis impetum minaciter facientibus, dum his nulle ad resistendum suppetunt vires, non praelium iam illud, sed strages miserorum fuit. Ibi episcopus cum ceteris obtruncatur.
Walo (*), die de kerk amper zeven jaar leidde, achtervolgde de Noormannen die Trier naderden nadat zij door veel gebieden in Gallië hadden gezworven, ze werden bang omdat hun onbeschermde groep de mindere was van degene die hun tegemoet kwam bij een plaats op de oever van de Moezel, Remich geheten. De Noormannen vielen aan zo lang er niemand was om hen te weerstaan, om tegen hun te strijden, het was echter een ongelukkige slag. De bisschop en anderen werden hier gedood.
(*) bisschop van Metz, 876-882

terug naar het overzicht bronnen
startpagina