header Gjallar, Noormannen in de Lage Landen

   SCHRIFTELIJKE BRONNEN

Op de onderliggende pagina's zijn passages uit schriftelijke bronnen over de Noormannen in de Lage Landen te vinden.
Ze vormen tezamen een nuttig corpus van relevante bronnen. 'Relevant' is hier ruim opgevat, alle daden van Noordse personen die in de Lage Landen voorkomen, kunnen opgenomen zijn.


INHOUDSOPGAVE

Adam Bremensis - Adam van Bremen
Daden van de bisschoppen van Hamburg

Alpertus Mettensis - Alpertus van Metz
De diversitate temporum - Gebeurtenissen van deze tijd

Annales Bertiniani - De Annalen van S-Bertin

Annales Fuldenses - De Annalen van Fulda

Annales Regni Francorum - De Frankische Rijksannalen

Annales Vedastini - De Annalen van S-Vaast

Annales Xantenses - De Annalen van Xanten

Astronomus, Vita Hludowici imperatoris
Het leven van keizer Lodewijk

Brieven van Hincmar

Chronicon Moissacense - De Kroniek van Moissac

Egils sögu - De saga van Egil

Miracula S. Glodesindis - De wonderen van S. Glodesinde

Oorkonden van Lotharius II

Passio sanctorum martyrum Walfridi et Radfridi - De passie van Walfridus & Radfridus

Regino, Kroniek

Vita Anskarii - Het leven van Anskar

Vita Gummari - Het leven van Gummarus

Vita sancti Adalberti - Het leven van Sint Adalbert

Vita sancti Radbodi - Het leven van Sint Radbod

Werdener Urbare


Adam Bremensis gesta Hamburgensis ecclesiae pontificum

Een handgeschreven pagina uit de kroniek van Adam van Bremen: Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum

begin van deze pagina
Startpagina