header Gjallar, Noormannen in de Lage Landen

   DE VIKINGTIJD

Alles over de Noormannen bijeen in paperbackformaat in mijn boek:
'De Vikingtijd - De Noormannen in Nederland en België'.

In de tijd van Karel de Grote kregen onze kusten met Noormannen te maken. Deze 'mannen uit het noorden' staan vooral bekend als avonturiers, vrijbuiters die de zeeën afschuimden. Meestal worden zij afgeschilderd als plunderende woestelingen die voor niets of niemand ontzag hadden, als Vikingen, piraten uit Scandinavië die plunderend rondtrokken.


Dat beeld moet genuanceerd worden, want de meeste Noormannen waren vredige boeren die zelden of nooit hun eigen streek verlieten. Juist degenen die wel vertrokken, kwamen nogal eens met onze kusten in aanraking. Dat deden ze vooral om er handel te drijven.
In het verlengde van die handel lag soms roof, want onder hen waren ook gelukzoekers, ruwe kerels die op zoek gingen naar buit en roem. Daarnaast vormden degenen die door politieke druk hun vaderland moesten verlaten een stroom van Noormannen naar onze streken. Deense edellieden met hun aanhang van avonturiers en outlaws zouden in de negende eeuw bij ons decennialang grip op het politieke krachtenveld houden en er overwegend de dienst uitmaken. Zij waren echter niet de eerste Noormannen die naar ons gebied kwamen, want er waren vanouds nauwe contacten met de noordelijke wereld. De bewoners van onze kusten hadden intensieve handelsrelaties met de Noormannen die met hun schepen naar ons kwamen. Een enkeling vestigde zich hier en bouwde een bestaan op te midden van de plaatselijke bevolking.

omslag


Dit boek is bij de reguliere boekhandel verkrijgbaar, maar kan ook rechtstreeks bij de uitgever besteld worden:

technische gegevens:
titel: 'De Vikingtijd - De Noormannen in Nederland en België'
auteur: Luit van der Tuuk
uitgever: Omniboek (Utrecht)
ISBN: 9789401916257
uitvoering: paperback, full colour
prijs: € 15,-


omslag

INHOUD

1. Inleiding

2. De wereld van de Noormannen
Boeren en vissers
Warlords en koningen
Uiterlijk vertoon
De goden
Het dagelijks leven

3. Avonturiers kiezen het ruime sop
Overzeese reizen
Scheepvaart
Resten van Scandinavische schepen bij ons
Piraten
Hoe zagen onze streken eruit in de Vikingtijd?

4. De Noormannen bij ons in drie bedrijven
Eerste bedrijf: Machtsstrijd in het Frankische Rijk
Frankische expansie
De Karolingische machtsstrijd
Verdorven kuiperijen
Tweede bedrijf: Deense heersers
Rorik van Dorestad
Koggen en Cokingen
Verraderlijke plannen
Derde bedrijf: Het grote Noormannenleger
Het Lotharische complot
Het Noormannenkamp in Asselt
De slag aan de Dijle

5. Plunderaars en kolonisten
Strooptochten
Groeiende legers
Friese plunderaars
Kolonisten
De Duinburg en andere ringwallen
De laatste aanvallen

Startpagina