header Gjallar, Noormannen in de Lage Landen

   BOEK: VIKINGEN

Veel van wat er op deze site te vinden is, en nog veel meer, is ook te lezen in mijn boek:
'Vikingen - Noormannen in de Lage Landen'.

Aan het begin van de negende eeuw voltooide Karel de Grote de verovering van Saksen. Daarmee werden het Frankische rijk en Denemarken buurlanden. De Deense koning kende de reputatie van de naar expansie dorstende Frankische keizer maar al te goed. De spanning, die in de daarop volgende jaren werd opgebouwd, kwam in 808 tot een uitbarsting. De oorlog, die toen uitbrak, was het begin van een lange reeks van vijandelijkheden tussen de Noormannen en het Frankische rijk. Daarbij speelden de Lage Landen vanwege hun ligging en de houding van de bevolking een belangrijke rol.


In navolging van middeleeuwse monniken, zien we de Noormannen vaak nog steeds als duivelse plunderaars uit het noorden. Maar om de bonte stoet van kooplieden, ballingen en allerhande avonturiers zo af te schilderen, is te simpel. In dit boek wordt het eenzijdige beeld van plunderende heidenen genuanceerd. Er wordt een beeld van deze even roerige als onderbelichte periode uit onze geschiedenis gegeven. De samenleving van de bewoners van de Lage Landen en van de Noormannen; het politieke krachtenveld van de omliggende landen; de expansiedrift van de Noormannen wordt geschetst. De tekst is geïllustreerd met authentieke citaten en veel beeldmateriaal.

In het boek is een uitgebreid overzicht opgenomen van geraadpleegde bronnen en literatuur, alsmede een alfabetische index van zowel aardrijkskundige als persoonsnamen. Er zijn naast de vele afbeeldingen van onder meer archeologische vondsten en reconstructies van huizen en schepen, allerlei kaarten en genealogische tabellen opgenomen.
Dit boek is verkrijgbaar in de reguliere (internet)boekhandel .

technische gegevens:
titel: 'Vikingen - Noormannen in de Lage Landen'
auteur: Luit van der Tuuk
uitgever: Omniboek (Utrecht)
ISBN: 9789401906838
uitvoering: paperback, 336 pagina's + afbeeldingenkatern 16 pagina's
prijs: € 21,50


omslag

Startpagina