header Gjallar, Noormannen in de Lage Landen

   STARTPAGINA

Gjallar is de hoorn van
Heimdal, de bewaker
van de toegang tot de
Germaanse godenwereld.


English

omslag

Op deze website is specifieke kennis over de verrichtingen van de Noormannen en de Vikingen in de Lage Landen bijeen gebracht.

De Lage Landen - hedendaags BelgiŽ en Nederland - namen een voorname plaats in wanneer het om de contacten van de Vikingen met het Europese vasteland gaat. De moerassige kuststreken, bekend als Vlaanderen en Frisia, werden regelmatig geplunderd. De bewoners hadden intensieve (handels-)contacten met voornamelijk Deense Noormannen. De Karolingische koningen gaven delen van de Lage Landen aan Deense heersers in leen. Toch is er maar weinig gepubliceerd over dit voor ons verleden belangrijke onderwerp. Om in die leemte te voorzien publiceer ik over verschillende aspecten van dit onderwerp.

Noormannen waren meestal heidense Denen die met hun schepen naar onze kusten kwamen. Vrijbuiters en kooplieden waren het. In het verlengde van de handel lag soms roof: Noormannen werden Vikingen Een enkeling vestigde zich hier en bouwde een bestaan op temidden van de plaatselijke bevolking. Maar we treffen ook Deense elite aan, opportunisten die in onze rivierendelta een schoon politiek spel kwamen spelen. Let wel: het spel was schoon, niet hun politiek! Al deze Noormannen waren met onze geschiedenis verweven.

Volg ook mijn blog over de Vikingtijd:

vikinglanghuis


Waarover? Over verschillende aspecten van de Noormannen, dat zijn handelaren, vrijbuiters (Vikingen) of heersers uit ScandinaviŽ, bij ons meestal uit Denemarken.

Waar? In de Lage Landen, dat is het huidige BelgiŽ en Nederland, en ook nog een stukje Frans-Vlaanderen en Duitsland (Oost-Friesland).

Wanneer? Van het begin van de negende tot het begin van de elfde eeuw. Het zwaartepunt ligt tussen 834 en 892.

Waarom? Om te voorzien in een leemte, want er bestond nog geen uitgewerkt overzicht van de verschillende aspecten van de Noormannen in de Lage Landen.

Veel wat er op deze site te vinden is, en nog
veel meer, is ook te lezen in mijn boek:

Vikingen - Noormannen in de Lage Landen

omslag boek 'Vikingen - Noormannen in de Lage Landen'


De Vikingtijd
Alles over de Noormannen
in zakformaat

 

 

zie ook mijn website:
logo website Dorestad onthuld

roeiers, tekening van Arne Zuidhoek
Door wie?
De auteur van de teksten en de samensteller van deze website is Luit van der Tuuk.

Behalve de teksten zijn ook alle foto's en kaarten door mij gemaakt. Deze site is bedoeld om de Noormannen en Vikingen in de Lage Landen onder de aandacht te brengen.
Ik nodig de bezoeker van deze website uit mijn artikelen te lezen en erop te reageren. De aangehaalde schriftelijke bronnen zijn voor het merendeel op de pagina bronnen te vinden, zowel de oorspronkelijke (Latijnse) tekst als een vertaling.

Reageren? Stuur een mail naar: info@gjallar.nl

© Copyright Luit van der Tuuk 2005-2023
Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke wijze ook, plaatsing op andere sites, en/of commercieel gebruik van deze site alleen na toestemming van de auteur.
Laatste wijziging
2 febr. 2023